Kalibrering

Selve hjertet i det mekaniske uret er balansen. Det svinger over 690.000 ganger hver eneste dag. For å sikre tidsnøyaktighet, justerer urmakeren balansen og tester nøyaktigheten elektronisk.
Når urmakeren er fornøyd blir uret gjort klart til observering og simulatortesting.

Neste steg