Montering og smring

Den kanskje viktigste og mest tidkrevende delen av servicen er smøring av urverket etter hvert som det blir montert. Et gjennomsnittlig urverk bruker minimum 4 forskjellige spesialoljer på over 50 punkter. Hensikten med smøring er å minimere friksjon og hindre slitasje av delene.
 
Alle delene blir nøye gjennomgått og erstattet ved behov. Vi benytter oss kun av originale deler.
Fjæren som er energikilden i et mekanisk ur anses som en slitedel og blir alltid byttet.

Neste steg